Ce tipuri de documente pot fi apostilate?

legalizare-600Atunci când trebuie sa relaţionaţi cu diverse instituţii din alte state semnatare ale Convenţiei de la Haga, acestea vor solicita după caz documente justificative emise de statul român. Documentele solicitate vor trebui apostilate. Vă punem la dispoziţie o lista generală de documente ce pot fi apostilate.

Se pot apostila următoarele tipuri de documente:

 • documente notariale (procuri, declaratii, invitaţii de sejur în străinătate)
 • acte firma (acte constitutive, acte adiţionale etc.)
 • contracte comerciale (de vanzare cumpărare, de comodat etc.)
 • documente financiare, bancare, economice (bilanţuri, situaţii financiare, diverse contracte)
 • cataloage tehnice, manuale de utilizare, de întreţinere
 • fişe tehnologice ale produselor
 • copii legalizate ale documentelor redactate intr-o limbă straină
 • acte de identitate: carte de identitate, pasaport, permis de conducere
 • caziere judiciare şi fiscale
 • diplome de studii, foi matricole, adeverinte medicale
 • Imputernicire pentru masina in Turcia
 • orice alt tip de document a cărui traducere poate fi legalizată notarial
Grupul IATOMBirou de traduceri autorizate din Bucuresti: Zona Pantelimon, Stefan cel Mare, Obor, Lizeanu, Titan, Iancului, Vergului, Mihai Bravu, Vitan, Mall Vitan, Bulevardul Unirii, Piata Muncii, Fundeni, Dobroiesti, Basarabiei, Morarilor, Cora Pantelimon.
ANPC | Politica de confidenţialitate